Eco-Eye prístroje pro monitorování spotreby elektrické energie v reálném case
 

 

Trax

Trax umožňuje dva způsoby přenosu dat z Eco-eye Smart do počítače:

Historie: využitím paměťové karty Eco-eye s uloženými historickými daty

Živě: připojením Eco-eye Smart k počítači pomocí datového USB kabelu

Historie:

Trax stáhne data z MMC paměťové karty Eco-eye a uloží je do počítače.

bullet point Ukládá měření ve 4 vteřinových intervalech.
bullet point Data mohou být v grafu zobrazena po vteřinách, minutách, hodinách, dnech nebo měsících.
bullet point Zobrazení v kWh, nákladech, A nebo Kg CO2
bullet point Export detailů nebo souhrnu do csv pro další zpracování.
bullet point Možnost tisku grafu.
bullet point Možnost nastavení až 6-ti cenových tarifů.
bullet point Trax umožňuje zpracování více paměťových karet. Každá karta může mít vlastní nastavení tarifů, napětí atd.
bullet point V budoucnosti budou přidány funkce porovnávání karet a hromadného nahrávání dat na internetové stránky pro analýzu dat.
Trax history graph
Živě:
bullet point Umožnuje upgrade firmwaru přístroje
bullet point Nastavení Smartu (např. cena za kWh, plánované spotřeby apod.)
bullet point Nastavení úrovní odběru pro LED semafor
bullet point Stažení denní historie pro analýzu
bullet point Vykreslování grafů v reálném čase
bullet point Výstup dat reálného času do csv
bullet point Nahrání na web Cosm.com v 10 minutových intervalech
bullet point Zasílání denních záznamů na email
bullet point Zasílání varování při překročení stanoveného odběru na email
bullet point V budoucnu bude rozšířen o další funkce
Trax real time data graph
Trax2 je napsán v Pythonu a je dodáván jako open source (možnost dalšího vývoje softwaru).
Email: info@ekovoko.cz Telefon: +420 728 059 129
Výhradní zastoupení Eco-eye pro Českou republiku